Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku

İstanbul Hukuk büromuz, İş Hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda uzmanlaşmış…

Ceza Hukuku

İstanbul Hukuk Büromuz, Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarıyla müvekkillerine titiz, sonuç odaklı,…

Aile Hukuku

Hukuk büromuz, aile hukuku ile ilgili olarak başta anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka…

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz ticari davalar ile kuruluş, birleşme, genel kurul işlemleri, şirket devralmaları...

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Diğer Faaliyet Alanlarımız için tıklayın

Hakkımızda

Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu, uzun yıllardır hukuk alanında hizmet veren Av. Çağrı Yılmaz ve Av. Fırat Tartan tarafından seçkin ve butik hukuki destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Büromuz, alanında uzman kadrosu ile hem danışmanlık hem de dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Sunduğu kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde, müvekkillerimizle olan ilişkilerimizin uzun süreli ve kalıcı olmasını amaçlayan büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyaçları ve kendilerine özgü çalışma sistemleri doğrultusunda hukuki hizmet vermektedir.

Kurucularımız

Çağrı Yılmaz

Fırat Tartan

Bilgilendirme

Bu web sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmıştır. Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Müvekkiller veya okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, bu web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır.  Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Arabuluculuk

Zorunlu ve isteğe bağlı arabuluculuk faaliyetleri kapsamında, müvekkillerimize taraf vekilliği hizmetinin yanında, büromuz, arabuluculuk faaliyeti de yürütmektedir.

Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk büromuz Bankacılık Hukuku ve Sermaye Piyasaları Hukuku’nda alanında uzman avukatlar aracılığı ile; proje finansmanı, kredi sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, foreks işlemleri, ticari işletme rehni,  emtia ve yatırım derecesi finansmanı ile sermaye piyasası ve borsa mevzuatı ve uygulamaları, hisse senetleri, tahvil ve bono, vadeli işlemler piyasaları, foreks işlemleri, halka arz ve bunlarla ilişkili olan tüm sermaye piyasası araçları ve işlemleri konusunda hukuki hizmetler vermektedir

Ayrıca hukuk büromuzca borsada kote olan şirket yetkililerinin veya borsa aracılığıyla sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapan şahısların bu işlemlerinden kaynaklanan ve sermaye piyasası kanun ve mevzuatına aykırılığından dolayı idari makamlarca haklarında yasal takibat yapılarak hukuk ve ceza davaları açılan söz konusu kimselere de hukuki hizmetler verilmekte ve gerektiğinde bu kişiler ilgili mahkemeler ve kurumlar nezdinde başarıyla temsil edilmektedir.

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve  cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda alanında uzman avukatlarca hukuki hizmet vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz telif hakları, markalar ve endüstriyel tasarımlar, patent ve faydalı modeller, kaynak kullanımı, veri güvenliği ve kullanımı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte olup, hak ihlallerinin ve bu ihlallere ilişkin davaların takibi konusunda müvekkillere hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukuku ve kentsel dönüşüm proje danışmanlığı alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanlara ilişkin her türlü işlem ve uyuşmazlık ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz, gerçek kişiler ve şirketler adına, icra ve iflas daireleri nezdinde alacaklarının tahsili, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi, haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi tüm hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Bunlar dışında ayrıca iflas, konkordato, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

İstanbul Hukuk Büromuz, Tüketici Hukuku ve ürün sorumluluğu davalarında uzman avukat kadrosu ile Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ürün Sorumluluğu

İstanbul Hukuk Büromuz, Tüketici Hukuku ve ürün sorumluluğu davalarında uzman avukat kadrosu ile Tüketici Mahkemesi‘nde görülen davalar başta olmak üzere, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda alanında uzman avukatlarca hukuki hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku alanında, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, idare ve vergi mahkemeleri önünde müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz, Vergi Hukuku yanında, İdare Hukukunda da uzman avukatlar aracılığı ile hukuki hizmet sağlamaktadır.

Yayınlarımız