ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA -ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR-

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde, “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” düzenlenmiştir.

Kanun’da da açıkça belirtildiği üzere, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlere ilişkin yaptırımlar uygulanmaktadır.

Genel anlamda sürücüler için alkol sınırı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Hususi otomobil kullananlar için 0,50 promil
  • hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar için 0,20 promil

Bu sınırları aşan sürücüler alkollü araç kullanma cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Nitekim, Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinin beşinci fıkrasında, alkol sınırı ve bu sınırı aşan sürücüler hakkında uygulanacak yaptırımlar şu şekilde düzenlenmiştir:

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar için 0,20 promilin üzerinde araç kullanan sürücülerin, -fiili bir suç oluştursa bile-,

  • 002 Türk Lirası idari para cezası verilir (2019 yılı itibari ile) ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.
  • Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 1.256 Türk Lirası idari para cezası verilir(2019 yılı itibari ile) ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle alınır.
  • Üç veya üçten fazlasında ise, 1.513,50 Türk Lirası idari para cezası verilir (2019 yılı itibari ile) ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen cezalar idari yaptırım olarak uygulanmaktadır.

Kanun’un 48. maddesinin altıncı ve yedinci fıkrasında ise adli yaptırım öngörülmüştür. Buna göre;

  • Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
  • Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu çerçevede, 1,00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “Tafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179. maddesi uygulanacaktır. Bu maddeye göre, öngörülen ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında da ayrıca suçun niteliğine göre Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezai hükümler uygulanacaktır.

Bu aşamada önemle belirtmek gerekir ki, trafik kazası olması ve trafik polislerinin kazaya müdahale etmesi durumunda, mutlaka alkol testi yapılmaktadır. Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınarak alkol testi yapılmaktadır.

Saygılarımızla,

Av. Çağrı Yılmaz – Av. Fırat Tartan

Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu