MİRASÇILIK BELGESİ

Ölüm sonrasında miras intikal işlemlerini gerçekleştirebilmek ve mirasçılık sıfatını ispat etmek için, mirasçıların öncelikli olarak yapmaları gereken işlem mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almaktır.

Mirasçılık belgesinde, ölenin mirasçıları ve bu mirasçıların hangi oranda mirasa sahip oldukları yazılmaktadır.

Mirasçılık belgesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesi uyarınca, Sulh Hukuk Mahkemesince veya noterlikçe verilmektedir.

Mirasçılık belgesi almak için tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Mirasçı olduğunu düşünen herhangi bir kişi, notere veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mirasçılık belgesi alabilmektedir. Ancak bu durumda da, mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve miras payları mirasçılık belgesinde yazmaktadır.

Noterlikçe veya Sulh Hukuk Mahkemesince verilen mirasçılık belgesi kesin hüküm niteliğinde bir belge değildir. Bu nedenle, mirasçılık belgesi aksi ispat edilene kadar kullanılabilen bir belge türüdür. Örneğin, nüfus kayıtlarında olan bir eksiklik veya hata nedeniyle yanlış içeriğe sahip bir mirasçılık belgesi, kayıtlarda eksiklik veya hata olduğu ispat edildikten sonra geçerliliğini yitirecektir. Yine, örneğin, nüfus kayıtlarında yer almayan bir çocuk babalık davası açarsa ve bu davayı kazanırsa, mirasçılık belgesi bu dava sonucunda yeniden düzenlenecektir.

Mirasçılık belgesi istemli taleplerde gerekli belgeler; Mahkemeye yazılacak olan talep dilekçesi, mirasbırakının ölüm belgesi ve var ise nüfus kayıtlarıdır. Ölüm belgesinin yurtdışında alınmış olması durumunda, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş şekilde, noter onaylı ve apostil şerhi ile birlikte Türkiye’deki mahkemeye sunulması gerekmektedir. noterlikçe düzenlenen mirasçılık belgesi için ise, ölüm belgesi dışında herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu aşamada önemle belirtmek gerekir ki, ölen kişiye ve mirasçılara ilişkin yabancılık unsuru taşıyan bir durum varsa, noterlikçe mirasçılık belgesi verilmesi mümkün olmamaktadır. Mirasçıların mutlaka Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Yine, yasal mirasçılar dışında, mirasbırakanın alacaklıları da alacakları yetki belgesi ile mirasçılık belgesi talep edebilmektedir.

Mirasçılık belgesinin alınmasından sonra ise, terekeye ait malların intikal işlemleri için veraset vergisine ilişkin beyannamenin verilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Av. Çağrı Yılmaz – Av. Fırat Tartan

Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu