İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARI VE HESAPLANMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi (ihbar etmesi) düzenlenmektedir. Dolayısıyla ihbar tazminatına hak kazanılabilmesi için gerekli ilk şart, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır.

Kanun’da belirtilen bu ihbar sürelerine uyulmaması durumunda, bildirim süresine ilişkin tazminatın (ihbar tazminatı) karşı tarafa ödenmesi gerekmektedir.

Kanun’a göre, iş sözleşmelerinin feshi için öngörülen bildirim süreleri şu şekildedir:

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

Bu süreler geçtikten sonra yapılan bildirim uyarınca iş akdi feshedilmiş sayılacaktır. Bu bildirim sürelerine uyulmaması durumunda, bildirim süresime karşılık gelen ihbar tazminatının karşı tarafa ödenmesi gerekmektedir.

Kanun’da belirtilen bu süreler, asgari şekilde belirlenmiş olup; taraflar karşılıklı anlaşma ile bu sürelerin uzatılmasına karar verebilirler. Ancak, karşılıklı anlaşma ile bu sürelerin kısaltılması hukuken mümkün değildir.

Bu aşamada önemle belirtmek gerekir ki, iş sözleşmelerinin işçi tarafından haklı nedenle feshi (ilgili makalemiz için lütfen tıklayınız), işveren veya işçi tarafından deneme süresi içinde feshi ve işveren tarafından iş akdinin haklı nedenle derhal feshi durumlarında ihbar tazminatı ödenmesine gerek yoktur.

İhbar tazminatının hesaplanması da yukarıda belirtilen bildirim sürelerine göre yapılmaktadır. İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt ücret üzerinden ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında (kıdem tazminatının şartları ve hesaplanmasına ilişkin makalemize ulaşmak için lütfen tıklayınız) uygulanan tavan ücret, ihbar tazminatının hesaplanmasında uygulanmamaktadır. Bu çerçevede, işçinin brüt ücreti ne kadar yüksek olursa olsun, bildirim sürelerine göre işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Kıdem tazminatında olduğu gibi, mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, ihbar tazminatına ilişkin zamanaşımı süresi de 5 yıldır.

Saygılarımızla,

Av. Çağrı Yılmaz – Av. Fırat Tartan

Yılmaz&Tartan Hukuk Bürosu