İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ VE FESİH SONRASINDA SAHİP OLDUĞU HAKLARI

İş Kanunu’nun 24. Maddesinde, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi düzenlenmektedir. Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi, en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile kıdem tazminatına da hak kazanmaktadır.
Ancak, iş akdini haklı nedenle fesheden işçi, fesih kendisi tarafından yapıldığı için ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA -ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR-

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlere ilişkin yaptırımlar uygulanmaktadır.
Genel anlamda sürücüler için alkol sınırı; Hususi otomobil kullananlar için 0,50 promil,
hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar için 0,20 promil olarak belirlenmiştir.

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME

TTK’nın 146. maddesine göre, birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurması ile veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması ile meydana gelir.
Mevcut TTK m.137 ile, aynı tür şirketlerin birleşebileceklerini düzenleyen sınırlayıcı kural kaldırılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri; Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle, Devir alan olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler.