Çağrı Yılmaz

Hakkında

Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 2005 yılında tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında avukat olarak İstanbul Barosuna kaydoldu.

Halen Galatasaray Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor.

Özellikle ticaret hukuku, şirketler hukuku, miras hukuku, tüketici hukuku, malpraktis, tazminat hukuku, sigorta hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışıyor. Bunların yanında idare, vergi, iş hukuku ile insan hakları ve anayasal yargı alanlarında tecrübesi bulunmaktadır.

Arabuluculuk siciline kayıtlı olup Arabuluculuk faaliyetleri de yürütmektedir.”

Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.