İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz, gerçek kişiler ve şirketler adına, icra ve iflas daireleri nezdinde alacaklarının tahsili, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi, haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi tüm hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Bunlar dışında ayrıca iflas, konkordato, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.