Miras Hukuku

Hukuk Büromuz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde miras avukatları kadrosu ile vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.