Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz, doktor hatalarından kaynaklı malpraktis davaları (sorumluluk davaları) ile sağlık çalışanlarına ve tıbbi hata nedeniyle zarar gören kişilere hukuki hizmet vermektedir.