Vergi Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve  cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda alanında uzman avukatlarca hukuki hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku alanında,  Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, idare ve vergi mahkemeleri önünde müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz, Vergi Hukuku yanında, İdare Hukukunda da uzman avukatlar aracılığı ile hukuki hizmet sağlamaktadır.