İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ VE FESİH SONRASINDA SAHİP OLDUĞU HAKLARI

İş Kanunu’nun 24. Maddesinde, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi düzenlenmektedir. Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi, en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile kıdem tazminatına da hak kazanmaktadır.
Ancak, iş akdini haklı nedenle fesheden işçi, fesih kendisi tarafından yapıldığı için ihbar tazminatı talep edemeyecektir.