TÜRK HUKUKUNDA İFLAS YOLLARI

İflasa tabi bir kimsenin iflas ettirilebilmesi için takip edilmesi gereken yola iflas yolu denir. Hangi yola başvurulursa başvurulsun nihai iflas kararı Ticaret Mahkemesi tarafından verilmektedir.
Üç çeşit iflas yolu vardır:
1) Genel (adi) iflas yolu;
2) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu;
3) Doğrudan doğruya iflas yolu.