Konkordato

Hukuki terim olarak konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belirli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve Mahkemece onaylanan anlaşma olarak tanımlanabilir.