PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASI

Şirketin pay sahiplerinin şirkete borçlanmasına ilişkin hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 358. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.