ŞİRKETLERDE BİRLEŞME

TTK’nın 146. maddesine göre, birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurması ile veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması ile meydana gelir.
Mevcut TTK m.137 ile, aynı tür şirketlerin birleşebileceklerini düzenleyen sınırlayıcı kural kaldırılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri; Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle, Devir alan olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler.