AYIPLI MAL VE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
Ayıplı mala ilişkin tüketicinin seçimlik hakları Kanun’un 11. maddesinde düzenlenmiştir.