İNTERNETTE YER ALAN HABERLER/YAYINLAR NASIL KALDIRILIR ( UNUTULMA HAKKI )?

Anayasa Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararında; haberlerin, 2007 yılındaki bir ceza yargılamasına ilişkin olduğunu, haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu,
güncelliğini yitirerek toplumsal açıdan haber değerinin devam etmediğini belirterek, ifade ve basın özgürlükleri ile kişinin manevi bütünlüğünün korunması hakkı arasında adil bir denge bulunmadığından bahisle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.