VERGİ BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI

Vergi borçlarına ilişkin tahakkuk ve tahsil olmak üzere iki farklı zamanaşımı çeşidi bulunmaktadır. Bu çerçevede, tahakkuk zamanaşımı ve tahsil zamanaşımına ilişkin mevzuatı ve bu mevzuata ilişkin uygulamaları değerlendirmek önem arz etmektedir