Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu, boşanma sebeplerini özel ve genel sebepler olarak iki başlık altında toplamıştır. Boşanmanın genel sebepleri, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve […]